Ambra Psychologiepraktijk

Ambra Psychologiepraktijk is ontstaan in 2009. De praktijk is het gevolg van een groeiende behoefte aan meer vrijheid om de psychologische zorg naar eigen inzicht te kunnen blijven bieden. Hierbij staat ten alle tijden de cliënt centraal.


Werkwijze

Tijdens het oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar, zodat we beiden kunnen ervaren hoe het contact voelt. In dit eerste gesprek wordt het probleem en uw hulpvraag nader verhelderd. Tevens wordt beoordeeld of uw probleem, al dan niet, valt onder de stoornissen die worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering dan wel eventueel onder uw aanvullende verzekering. Als wij beiden inschatten dat het waardevol is het contact met elkaar te continueren wordt de therapie voortgezet.


In de beginfase van de therapie maken we een behandelplan voor u. Hierin formuleren we tevens een doelstelling van de therapie. Zowel de inhoud als werkwijze wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke (hulp)vraag. De behandelduur ligt meestal tussen de vijf en twaalf gesprekken. Ter ondersteuning van het therapeutisch proces zullen enkele vragenlijsten worden gebruikt om zo extra informatie te verkrijgen over uw vraag en de achtergrond daarvan.


De therapie bestaat uit contacten die veelal worden aangevuld met oefeningen en opdrachten voor thuis. Het doel is niet alleen meer inzicht te krijgen in uw problematiek, maar tevens zoeken we een andere manier om hiermee om te gaan.

Praktische informatie

Vergoeding:

Vanaf 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Deze vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90% van het door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog. Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 85% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.


Verwijzing:

De zorgverzekeraar vereist een schriftelijke machtiging van de huisarts. Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis.
    Of als de (huis)arts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de (huis)arts vastgestelde stoornis.
  • De gegevens van de (huis)arts, inclusief zijn/haar AGB-code.

Controleert u zorgvuldig of uw verwijsbrief deze gegevens bevat en/of vraagt u eventueel uw huisarts de verwijsbrief met deze gegevens aan te vullen!


Annulering:

Een afspraak afzeggen kan tot 24 uur van te voren kosteloos. Bij niet verschijnen of afzeggen binnen 24 uur wordt een deel van het tarief in rekening gebracht.